ProVillage


1. Vår ide’
January 10, 2010, 10:00
Filed under: På svenska | Tags: , , , , , , , , ,

ProVillage är ett projekt om olika slags mindre “Gör det Själv“-projekt. Varje projekt, eller egentligen delprojekt bör vara så bra dokumenterat, att var och en, eller en grupp kan lära sig att genomföra projektet. Det absolut största projektet är att bygga ett hus av naturens egna och även återvunna material. Se nedan.

Provillage är ett projekt om olika slags mindre "Gör det Själv"-projekt. Varje projekt, eller egentligen delprojekt bör vara så bra dokumenterat, att var och en, eller en grupp kan lära sig att genomföra projektet.

Huset är planerat så, att vem som helst har råd att bygga ett sådant om man har mark och skog tillgängligt. Huset består av sten, grus, trä (som huvudsakligen kommer från skogsgallring), halm-balar, återvunnet glas osv.
De få medel man behöver köpa, “som nytt material”, är beslag, spik, en del tegel för eldstaden, murbruk, vattentätt takmaterial.
Beroende på, hur mycket man kan plocka från tex. rivningshus, blir man nog också tvungen att köpa endel nytt också såsom en del av den elektrisk utrustningen, VVS och annat “modernt”.
Å andra sidan, kan man komma över ett och annat begagnat, från elskåp till dush. Och toaletten samt dushrummet kan muras av natursten.

Att göra ett hus av detta slag, där man gör nästan allt själv, kräver otroligt mycket arbete. Men å andra sidan, slipper man låna pengarna från banken och sedan betala tillbaka skulden inom ett decennium eller två.

Att såga gallervirke eller t.o.m. grova stockar med en såg som man byggt själv, är också möjligt, och har blivit allt populärare de senaste åren. Allt man behöver hittar man hos "Skrot-Nisse". Internationellt samarbete är något vi gärna jobbar med.
Att såga gallervirke eller t.o.m. grova stockar med en såg som man byggt själv, är också möjligt, och har blivit allt populärare de senaste åren. Allt man behöver hittar man hos “Skrot-Nisse”, men mer om detta senare.
Internationellt samarbete är något vi gärna jobbar med. Vi utgår ifrån att denna ide’ samt förverkligandet av allt detta, går fortare om man jobbar ihop men kanske inte alltid med samma sak. Det är ju onödigt att var och en vänder på samma stenar, löser samma problem, på var sitt håll. Det är bättre att hjälpa varandra, och därför publicerar vi allt fritt för alla att använda sig av denna information; dokumentering, ritningar i 3D, arbetsmetoder, tips, osv.
Allting är alltså “Copyleft”. 😉

En "Gör-det-Själv"-bandsåg

En Gör-det-själv-bandsåg


2. Natur Arkitektur – arkitektur som gynnar en hållbar utveckling

Vad  menas med “natur-arkitektur“? [eller Hållbar Arkitektur – Sustainable Architecture]

Med natur-arkitektur menar vi all arkitektur där man använder sig maximalt av naturmaterial som är processerade så lite som möjligt.
Denna typ av arkitektur en stark förbindelse med miljö-, natur- och landskapsvård, samt biodiversitetpermakultur, återvinning, återanvändning, osv.

Vi kombinerar också naturmaterial med återvunna material och fabrikat som ej längre används. Ett exempel av detta är pallarna som används som ventilerande golv i vedboden nedan:
.
Med natur arkitektur menar man all arkitektur där man använder naturmaterial som är processerade så lite som möjligt. Vi kombinerar också naturmaterial med återvunna material och fabrikat som ej längre används.

Till denna vedbod har använts runda trästommar från en gallrad skog, vass som tak och vide som väggar. Palletterna är återvunna engångspalletter och med deras hjälp ventileras golvet.

Mer komplicerade strukturer sågas från stock med en hemmagjord bandsåg och bearbetas vidare med hantverktyg. Förfarandet är mycket ekologiskt.

Mer komplicerade strukturer sågas från stock med en hemmagjord bandsåg och bearbetas vidare med hantverktyg.
Förfaringssättet är mycket ekologiskt, om man avverkar lokal skog och sågar i nära omgivning av bygget. Efter detta staplar man virket på sticks. Därmed torkar virket till ca. 16 – 18 %. Eftersom transporterna blir korta och bandsågen har en tämligen liten el-motor, använder man sparsamt fossila bränslen.3. Hantverkarens hus
January 10, 2010, 09:00
Filed under: På svenska

Halmbals-isoleringen (ca. 45 cm tjock) har lämnats bort. Vid sommartid avskärmas solen av de långa taköverhängen (takskägget till söder). Hur solen förhåller sig till huset, hur långt takskägget bör vara, beror naturligtvis var huset ligger. Ligger huset i södra Sverige, i södra Finland eller i Lappland? Vilken tid på morgonen vill man att solen ej mera skall skina in genom södra fönstren tex. den första Juni? I Skåne är det redan varmt, för varmt, och man vill ha solen avskärmad redan från tidig morgon. I Lappland kan dagarna i juni ännu kännas kalla, och man vill ha så mycket sol som möjligt.
Väggen till söder är borttagen. I alla bilder har också halmbals-isoleringen (ca. 45 cm tjock) lämnats bort.
Vid sommartid avskärmas solen av de långa taköverhängen (takskägget till söder). Man kunde tänka sig att klockan är 9 – 10 på morgonen i Juni – Juli. Hur solen förhåller sig till huset, hur långt takskägget bör vara, beror naturligtvis var huset ligger.
Ligger huset i södra Sverige, i södra Finland eller i Lappland? Vilken tid på morgonen vill man att solen ej mera skall skina in genom södra fönstren tex. den första juni? I Skåne är det redan varmt, för varmt, och man vill ha solen avskärmad redan från tidig morgon.
I Lappland kan dagarna i juni ännu kännas kalla, och man vill ha så mycket sol som möjligt.

.

 Solen ger direkt solsken in i huset, när solen är lågt nere i horisonten, dvs. höst och vinter samt tidigt på våren.
Huset sett från söder. Fönstren ej inritade i bilden.
Solen ger direkt solsken in i huset, när solen är lågt nere i horisonten, dvs. höst och vinter samt tidigt på våren.

.

Hantverkarens första våning har en stor fönsterkonstruktion på taket. Konstuktionen är avskärmad med storbladiga klängerväxter under sommaren, men ger maximalt ljus redan under hösten då växterna tappat löven.
Hantverkarens första våning har en stor fönsterkonstruktion på taket. Konstuktionen är avskärmad med storbladiga klängerväxter under sommaren, men ger maximalt ljus redan under hösten då växterna tappat löven.

.

Huset sett uppfrån. (Nord-ost) Taket kan även byggas ända ner till marken på norra sidan, och därmed formas en extra vedbod. (Norr är till höger på bilden.)
Huset sett uppfrån. (Nord-ost) Taket kan även byggas ända ner till marken på norra sidan, och därmed formas en extra vedbod. (Norr är till höger på bilden.)

.

Märk att skorstenen gör det möjligt att ha en spis i båda våningarna. I nedre våningen vätter en spis gentemot köket och en gentemot det stora arbetsrummet. Från arbetsrummet går den varma luften fritt upp, längs trappan, till andra våningen. När man eldar i första våningen, alstrar skorstenen värme också i andra våningen. Vid behov kan man även värma i vedspisen i andra våningen. Märkbart är också att byggnaden ej har korridorer. Korridorer är ju oftast utrymmen som ej kan användas till något, men måste hållas uppvärmda.
Samma bild, men utan tak. Märk att skorstenen gör det möjligt att ha en spis i båda våningarna. I nedre våningen vätter en spis gentemot köket och en gentemot det stora arbetsrummet. Från arbetsrummet går den varma luften fritt upp, längs trappan, till andra våningen. När man eldar i första våningen, alstrar skorstenen värme också i andra våningen. Vid behov kan man även värma i vedspisen i andra våningen.

Märkbart är också att byggnaden ej har korridorer. Korridorer är ju oftast utrymmen som ej kan användas till något, men måste hållas uppvärmda.

Om man gör större konstruktioner och år tvungen att ha en korridor, kunde man tänka sig göra den så bred att det ryms bokhyllor på båda sidorna. Då skulle korridoren fungera som ett bibliotek. Alternativt förvarningsskåp på ena sidan av korridoren.

.

Andra våningens 'öppna veranda'. Takets överhägnad, takskägget, ger ca. 15 kvm användbar yta till öster. Hantverkaren kan sitta i solen och dricka morgonkaffet då solen går upp i öster.Hantverkaren arbetar och säljer sina varor i första våningen. Andra våningen är hantverkarens privata del av huset.
Andra våningens ‘öppna veranda’. Takets överhägnad, takskägget, ger ca. 15 kvm användbar yta till öster. Hantverkaren kan sitta i solen och dricka morgonkaffet då solen går upp i öster.Hantverkaren arbetar och säljer sina varor i första våningen. Andra våningen är hantverkarens privata del av huset.

.

Den uppvärda delen av huset är ca. 70 kvm. Korridoren längst till vänster är öppen och används som förråd: ved, cykel, trädgårdsprylar mm.
Den uppvärmda delen av huset är ca. 70 kvm. Korridoren längst till vänster är öppen och används som förråd: ved, cykel, trädgårdsprylar mm.

.

Kommentera gärna!

.

Märk att alla våra ritade bilder är “Copyleft“, dvs. Du får använda dem i dina egna arbeten, men Du måste låta den ursprungliga källan, dvs. “stämpeln” med namnet Tero Syvänen och adressen Provillage.wordpress.com vara kvar, eller tydigt ange detta i Dina texter.
Du får, med vissa begränsnigar, bearbeta materialet:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.sv

Henry Björklid