ProVillage


The idea in a nutshell

village layout sample

A description of the project in a nutshell can be downloaded from the following address:
https://provillage.files.wordpress.com/2010/01/concept-description-eng.pdf
The material has also been presented to some local decision-makers, and is pending for a decision.
We are naturally also interested in having cooperation with people and instances interested in similar ventures and ideas.
.
Projektin kuvaus pähkinäkuoressa löytyy allaolevasta linkistä:
https://provillage.files.wordpress.com/2010/01/konseptin-kuvaus-20100112.pdf
Materiaali on myös lähetetty joillekin kunnallisille päättäjille, odotellessamme päätöksiä.
Olemme luonnollisesti myös kiinnostuneita yhteistyöstä eri ihmisten ja osapuolten kanssa, jotka ovat kiinnostuneita samanlaisista hankkeista ja ideoista.

Bookmark and Share

Share this post!

add to del.icio.us    add to blinkslist    add to furl    digg this    add to ma.gnolia    stumble it!    add to simpy    seed the vine    add to reddit    add to fark    tailrank this    post to facebook