ProVillage


1. Vår ide’
January 10, 2010, 10:00
Filed under: På svenska | Tags: , , , , , , , , ,

ProVillage är ett projekt om olika slags mindre “Gör det Själv“-projekt. Varje projekt, eller egentligen delprojekt bör vara så bra dokumenterat, att var och en, eller en grupp kan lära sig att genomföra projektet. Det absolut största projektet är att bygga ett hus av naturens egna och även återvunna material. Se nedan.

Provillage är ett projekt om olika slags mindre "Gör det Själv"-projekt. Varje projekt, eller egentligen delprojekt bör vara så bra dokumenterat, att var och en, eller en grupp kan lära sig att genomföra projektet.

Huset är planerat så, att vem som helst har råd att bygga ett sådant om man har mark och skog tillgängligt. Huset består av sten, grus, trä (som huvudsakligen kommer från skogsgallring), halm-balar, återvunnet glas osv.
De få medel man behöver köpa, “som nytt material”, är beslag, spik, en del tegel för eldstaden, murbruk, vattentätt takmaterial.
Beroende på, hur mycket man kan plocka från tex. rivningshus, blir man nog också tvungen att köpa endel nytt också såsom en del av den elektrisk utrustningen, VVS och annat “modernt”.
Å andra sidan, kan man komma över ett och annat begagnat, från elskåp till dush. Och toaletten samt dushrummet kan muras av natursten.

Att göra ett hus av detta slag, där man gör nästan allt själv, kräver otroligt mycket arbete. Men å andra sidan, slipper man låna pengarna från banken och sedan betala tillbaka skulden inom ett decennium eller två.

Att såga gallervirke eller t.o.m. grova stockar med en såg som man byggt själv, är också möjligt, och har blivit allt populärare de senaste åren. Allt man behöver hittar man hos "Skrot-Nisse". Internationellt samarbete är något vi gärna jobbar med.
Att såga gallervirke eller t.o.m. grova stockar med en såg som man byggt själv, är också möjligt, och har blivit allt populärare de senaste åren. Allt man behöver hittar man hos “Skrot-Nisse”, men mer om detta senare.
Internationellt samarbete är något vi gärna jobbar med. Vi utgår ifrån att denna ide’ samt förverkligandet av allt detta, går fortare om man jobbar ihop men kanske inte alltid med samma sak. Det är ju onödigt att var och en vänder på samma stenar, löser samma problem, på var sitt håll. Det är bättre att hjälpa varandra, och därför publicerar vi allt fritt för alla att använda sig av denna information; dokumentering, ritningar i 3D, arbetsmetoder, tips, osv.
Allting är alltså “Copyleft”. 😉

En "Gör-det-Själv"-bandsåg

En Gör-det-själv-bandsåg


2. Natur Arkitektur – arkitektur som gynnar en hållbar utveckling

Vad  menas med “natur-arkitektur“? [eller Hållbar Arkitektur – Sustainable Architecture]

Med natur-arkitektur menar vi all arkitektur där man använder sig maximalt av naturmaterial som är processerade så lite som möjligt.
Denna typ av arkitektur en stark förbindelse med miljö-, natur- och landskapsvård, samt biodiversitetpermakultur, återvinning, återanvändning, osv.

Vi kombinerar också naturmaterial med återvunna material och fabrikat som ej längre används. Ett exempel av detta är pallarna som används som ventilerande golv i vedboden nedan:
.
Med natur arkitektur menar man all arkitektur där man använder naturmaterial som är processerade så lite som möjligt. Vi kombinerar också naturmaterial med återvunna material och fabrikat som ej längre används.

Till denna vedbod har använts runda trästommar från en gallrad skog, vass som tak och vide som väggar. Palletterna är återvunna engångspalletter och med deras hjälp ventileras golvet.

Mer komplicerade strukturer sågas från stock med en hemmagjord bandsåg och bearbetas vidare med hantverktyg. Förfarandet är mycket ekologiskt.

Mer komplicerade strukturer sågas från stock med en hemmagjord bandsåg och bearbetas vidare med hantverktyg.
Förfaringssättet är mycket ekologiskt, om man avverkar lokal skog och sågar i nära omgivning av bygget. Efter detta staplar man virket på sticks. Därmed torkar virket till ca. 16 – 18 %. Eftersom transporterna blir korta och bandsågen har en tämligen liten el-motor, använder man sparsamt fossila bränslen.