ProVillage


2. Natur Arkitektur – arkitektur som gynnar en hållbar utveckling

Vad  menas med “natur-arkitektur“? [eller Hållbar Arkitektur – Sustainable Architecture]

Med natur-arkitektur menar vi all arkitektur där man använder sig maximalt av naturmaterial som är processerade så lite som möjligt.
Denna typ av arkitektur en stark förbindelse med miljö-, natur- och landskapsvård, samt biodiversitetpermakultur, återvinning, återanvändning, osv.

Vi kombinerar också naturmaterial med återvunna material och fabrikat som ej längre används. Ett exempel av detta är pallarna som används som ventilerande golv i vedboden nedan:
.
Med natur arkitektur menar man all arkitektur där man använder naturmaterial som är processerade så lite som möjligt. Vi kombinerar också naturmaterial med återvunna material och fabrikat som ej längre används.

Till denna vedbod har använts runda trästommar från en gallrad skog, vass som tak och vide som väggar. Palletterna är återvunna engångspalletter och med deras hjälp ventileras golvet.

Mer komplicerade strukturer sågas från stock med en hemmagjord bandsåg och bearbetas vidare med hantverktyg. Förfarandet är mycket ekologiskt.

Mer komplicerade strukturer sågas från stock med en hemmagjord bandsåg och bearbetas vidare med hantverktyg.
Förfaringssättet är mycket ekologiskt, om man avverkar lokal skog och sågar i nära omgivning av bygget. Efter detta staplar man virket på sticks. Därmed torkar virket till ca. 16 – 18 %. Eftersom transporterna blir korta och bandsågen har en tämligen liten el-motor, använder man sparsamt fossila bränslen.